2. Śniadanie & Gablota Łódź 2019

2. Śniadanie & Gablota Łódź 2019

Łódź potwierdza zasadę – czymkolwiek byle na Śniadanie! W tym podsumowaniu pozwolę sobie zacytować Motodoradcę, który nas odwiedził – tu jesteś blisko ludzi! Dziękujemy wszystkim za obecność i do zobaczenia 23 czerwca!

fot. Bartosz Pietrzak